presto Spraye techniczne - Ponowne uruchomienie

presto Technische Sprays Relaunch

Od 1 kwietnia 2011 r. prestiżowe spraye techniczne prezentują się konsumentowi końcowemu w nowym układzie i ulepszonej formule. Jeszcze większy nacisk położono na klasyfikację w systemie kolorów dla pojedynczych segmentów „Clean”, „Lube”, „Care” i „Special”, co zapewnia lepszą informację na temat tego szerokiego asortymentu. Jednocześnie asortyment oferuje harmonijny widok ogólny w regale sprzedażowym lub w szafce warsztatowej. Emocjonalnie atrakcyjne obrazy z określonego obszaru zastosowania i wyraźne nazwy produktów pozwalają na jednoznaczną klasyfikację i pozwalają na celową lokalizację produktu.

News

If bad headlights impedes your visibility there is a favourable remedy. Instead of expensive re-purchase you can re-coat the cover plates made from...

Read more

Ideas

Rostige Dekorationen liegen im Trend und sind nun mithilfe des Rosteffekt-Sprays von DUPLI-COLOR für Jeden selbst herzustellen.

Read more

Rost, Crackle oder Marble? Wir sprühen für Ostern! Wie jedes Jahr zum Osterfest wollen wir mit Eiern dekorieren. Diesmal wird mit den...

Read more