Order informations Wypełniacz

Order informations

Specjalny podkład do blachy żelaznej i stalowej (karoserie samochodowe). Wypełniacz DUPLI-COLOR jest idealnym podkładem do drobnych i większych napraw dzięki DUPLI-COLOR Auto-Spray. Dzięki wypełniaczowi DUPLI-COLOR możesz za jednym razem zagruntować i dokładnie wypełnić małe wgniecenia, zadrapania i podobne uszkodzenia lakiernicze. Plamy rdzy należy wcześniej zabezpieczyć za pomocą presto Rust Converter nr art. 603079. Do szlifowania po wyschnięciu zalecamy presto mokre papiery ścierne ziarno 240 nr art. 670343 lub 135932 i ziarno 600 nr art. 670435 lub 135934.

Order informations

Produkty: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_en.tmpl has not been found.

Przykład użycia

Order informations
Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. MOTIP DUPLI jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w MOTIP DUPLI.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań technicznych zadzwoń na naszą infolinię +49 (0) 62 66 75-266 od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00. lub w piątek do godziny 12

Od 1 grudnia 2009 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.