DPF Cleaner

DPF Cleaner

Narzędzie do poluzowania i usuwania osadów popiołu w systemach filtrów cząstek stałych bez demontażu. DPF Cleaner działa szybko i nie powoduje korozji. MoTip DPF Cleaner jest wolny od rozpuszczalników i niepalny.

 

Przykład użycia

DPF Cleaner
DPF Cleaner