Środek do czyszczenia gaźnika

Środek do czyszczenia gaźnika

Środek czyszczący do wnętrza i na zewnątrz gaźników i zaworów, bez demontażu. Środek czyszczący do gaźników ma wysokie właściwości rozpuszczające i nie pozostawia resztek. MoTip  Środek czyszczący do gaźników nie jest żrący i ma ukierunkowany strumień rozpylający.

Przykład użycia

Środek do czyszczenia gaźnika
Środek do czyszczenia gaźnika