Spraye techniczne

CLEAN & DEGREASE
Produkty do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni.
LUBE & GREASE
Aerozole techniczne przeznaczone głównie do smarowania części ruchomych.
CARE & PROTECTION
Produkty dla zachowania wartości i dbałości o ochronę możliwości funkcjonalnych.
SPECIAL

Specjalne rozwiązujące problemy, aby sprostać specjalnym wyzwaniom.

Spraye techniczne