Order informations Spray do ochrony biegunów akumulatora

Order informations

presto Spray do ochrony biegunów akumulatora chroni styki elektryczne i zaciski akumulatora przed utlenianiem i korozją. Niebieski wosk zapewnia stały przepływ prądu i zapobiega wyciekom i stratom napięcia. Przedłuża żywotność baterii i zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez kwas. Dobra kompatybilność z tworzywami sztucznymi.

Zastosowania: zaciski akumulatora, uchwyty akumulatora, zaciski, kable uziemienia

Order informations

There are no prdocuts to show.

Przykład użycia

Order informations
Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. MOTIP DUPLI jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w MOTIP DUPLI.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań technicznych zadzwoń na naszą infolinię +49 (0) 62 66 75-266 od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00. lub w piątek do godziny 12

Od 12 marca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.