Order informations Wypełniacz poliestrowy bez styrenu

Order informations

Wysoce elastyczny, 2-składnikowy drobny wypełniacz poliestrowy do wypełniania drobnych nierówności i do „drobnego wypełniania” wstępnie obrobionych powierzchni. Stosowany na metalu, drewnie, betonie oraz w miejscach naprawy wypełnionych presto Body Filler. Mikro-dokładne elementy wypełniające dają bardzo gładką powierzchnię.

Do uniwersalnego zastosowania na wielu materiałach w całym sektorze samochodowym, budowlanym i hobbystycznym. Do przygotowania i zakończenia wypełniania zalecamy nasze papiery ścierne presto. Oferujemy szeroki asortyment drobnych i grubych papierów do szlifowania na sucho i mokro.

Order informations

Produkty: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_en.tmpl has not been found.

Przykład użycia

Order informations
Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. MOTIP DUPLI jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w MOTIP DUPLI.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań technicznych zadzwoń na naszą infolinię +49 (0) 62 66 75-266 od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00. lub w piątek do godziny 12

Od 8 marca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.