Szpachla o zmniejszonej ilości styrenu

„Nigdy nie zmieniaj działającego systemu” to powiedzenie jest używane w branży IT. Tak było również w ciągu ostatnich kilku dekad w przypadku rozpuszczalnika - „styrenu”, stosowanego w zaprawach poliestrowych. Na przykład szpachlówka presto zawierała od 10 do 15%, a żywice od 30 do 40% styrenu. Pomimo wszelkich obaw związanych ze zdrowiem, jak dotąd nic nie zrobiono w temacie tego rozpuszczalnika i jego zapachu. Te czasy już minęły. Zawartość styrenu, którą można sprzedawać w strefie samoobsługowej w szpachelce i produktach z żywicy, została ograniczona do poziomu maksymalnie 10%. Ograniczenie to zostało wprowadzone na mocy  rozporządzenia o zakazie chemicznym opublikowanym 26.01.2017. Produkty o wyższej zawartości styrenu muszą być oznakowane za pomocą zestawu identyfikacji zagrożeń H372 i piktogramu zagrożenia GHS08, nie mogą być dystrybuowane dla prywatnego użytkownika końcowego w obszarze samoobsługi. Aby móc nadal oferować produkty, ilość styrenu w szpachlówkach została zmniejszona do mniej niż 10%.

Jednak dla MOTIP DUPLI nie było to wystarczające dlatego opracowaliśmy produkty wolne od styrenu w laboratorium zakładu produkcji szpachli i wypełniaczy w Schwerte w okolicach Dortmundu. W wyniku intensywnych prac laboratoryjnych możemy z dumą zaoferować całkowicie pozbawiony styrenu asortyment wysokiej jakości szpachli. Piekący zapach styrenu jest passé. W związku z tym presto jest obecnie wiodącą marką w branży wypełniaczy. Daj się zaskoczyć nowej jakości presto!

News

If bad headlights impedes your visibility there is a favourable remedy. Instead of expensive re-purchase you can re-coat the cover plates made from...

Read more

Ideas

Porous material and holes up to 1 cm wide can easily be bridged or repaired in broken plastic using presto extra Fibreglass Filler.

 

Also suitable...

Read more

We’ve all got nice old pieces of furniture lying around. And, it is worth having a look in your grandparent’s or uncle and aunt’s cupboards. It might...

Read more